Đóng cửa mỏ khoáng sản cát VLXD thông thường sông Cái
Doanh nghiệp
Đóng cửa mỏ khoáng sản cát VLXD thông thường sông Cái (25/12/2021)
Ngày 24/12/2021 UBND tỉnh có Quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản cát VLXD thông thường sông Cái, thôn Mỹ Long, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã cấp cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Bảo Hiệp theo các Giấy phép khai thác khoáng sản số 13/GP-UBND ngày 30/3/2016, số 24/GP-UBND ngày 31/3/2017 và số 16/GP-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh.

UBND tỉnh quyết định đóng cửa mỏ để quản lý theo quy định của pháp luật, cụ thể là đóng cửa mỏ toàn bộ diện tích mỏ cát VLXD thông thường sông Cái, thôn Mỹ Long, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên để quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; phục hồi môi trường các khu vực đã khai thác về trạng thái đảm bảo an toàn; giao đất (thu hồi) cho UBND tỉnh để quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Bảo Hiệp đã hoàn thành các hạng mục công việc theo Đề án đóng cửa mỏ cát VLXD thông thường sông Cái, thôn Mỹ Long, xã An Dân, huyện Tuy An theo Quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh; đồng thời báo cáo với các cơ quan chức năng có liên quan để thực hiện thủ tục bàn giao đối với khu vực có diện tích nêu tại quyết định này để địa phương quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan. Hoàn tất việc thanh lý hợp đồng thuê đất và các hợp đồng khác liên quan tới việc khai thác khoáng sản phần diện tích khu vực khai thác được đóng cửa mỏ theo quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục thu hồi đất, bàn giao đất cho địa phương quản lý theo quy định của pháp luật.

UBND huyện Tuy An chỉ đạo UBND xã An Dân tiếp nhận và quản lý chặt chẽ diện tích đất sau khi thu hồi.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: