Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại
Doanh nghiệp
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại (22/06/2022)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022 – 2025.

Theo kế hoạch, mục tiêu chung của việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan xúc tiến thương mại, tổ chức hỗ trợ xúc tiến thương mại và doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh… của tỉnh trên cơ sở kết nối, đồng bộ với Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số. Đồng thời nâng cao nhận thức và năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy phát triển, tìm kiếm các cơ hội thương mại trong và ngoài nước, góp phần tái cơ cấu ngành Công Thương.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025: Tổ chức triển khai Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số, kết nối các nền tảng số phục vụ xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp của tỉnh. 100 % tổ chức xúc tiến thương mại và trên 600 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được cấp tài khoản trên Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh được kết nối với cơ sở dữ liệu của các thị trường xuất khẩu trọng điểm. Triển khai thực hiện hội chợ, triển lãm được tổ chức trên môi trường số. 100 % tổ chức xúc tiến thương mại và trên 600 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ các nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại và đảm bảo an toàn thông tin. 100 % tổ chức xúc tiến thương mại và trên 300 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sử dụng, khai thác vận hành các nền tảng dùng chung và chia sẻ dữ liệu với Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số. 100% thủ tục hành chính lĩnh vực xúc tiến thương mại đủ điều kiện được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên cổng dịch vụ công tỉnh và tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia, với 90% doanh nghiệp hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số.

Nhiệm vụ, giải pháp năm 2022, UBND tỉnh đề nghị các đơn vị tổ chức đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ xúc tiến thương mại nhằm kết nối hiệu quả với Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số; nâng cao năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại cho sở, ban, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để triển khai có hiệu quả Quyết định số 1968/QĐ-TTg; nâng cao nhận thức, tuyên truyền phổ biến ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại; ứng dụng các nền tảng sàn giao dịch thương mại phục vụ xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp của tỉnh,

Giai đoạn 2022 – 2025, các đơn vị tham gia hiệu quả Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số; hoàn thiện cơ chế, chính sách; nâng cao nhận thức, năng lực; triển khai các sáng kiến nhằm thực hiện hiệu quả Quyết định số 1968/QĐ-TTg và Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số.

 

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: