Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023
Doanh nghiệp
Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 (15/08/2023)
Để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, đảm bảo tỷ lệ giải ngân đạt trên 95% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao; UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tư công nghiêm túc, tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả trong công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương liên quan việc thực hiện và đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo đúng quy định. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 theo quy định.

Các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án lớn, quan trọng, nhất là việc phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, xử lý dứt điểm các vướng mắc, điểm nghẽn trong công tác giải phóng mặt bằng, không để kéo dài.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án; phối hợp với các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án có kế hoạch, lộ trình cụ thể đối với từng dự án đang triển khai trên địa bàn, góp phần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: