Danh mục dự án đầu tư theo hình thức PPP (điều chỉnh)
Các dự án kêu gọi đầu tư
Danh mục dự án đầu tư theo hình thức PPP (điều chỉnh) (15/12/2017)
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1311/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh Danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020.

 

Theo đó, danh mục dự án đầu tư theo hình thức này gồm 26 dự án. Trong đó, có 14 dự án ưu tiên 1; 07 dự án ưu tiên 2 và 05 dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 20/3/2017.

Danh mục các dự án này sẽ làm cơ sở giới thiệu Nhà đầu tư hoặc giao cho các cơ quan, đơn vị của tỉnh lập hồ sơ đề xuất dự án trình thẩm định, phê duyệt và công bố đề xuất dự án theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục rà soát quỹ đất trên địa bàn tỉnh để xác định quỹ đất dự kiến thanh toán cho Nhà đầu tư trong việc triển khai thực hiện dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) để tổng hợp, báo cáo đề xuất cụ thể cho UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Dưới đây là 26 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh:

STT

Tên dự án

Địa điểm
đầu tư

Diện tích sử dụng đất

Tổng vốn
đầu tư (tỷ đồng)

Hình thức
hợp đồng

I

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN I

 

 

 

 

1

Đầu tư phát triển khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa

Phường Phú Thạnh, Phú Đông, thành phố Tuy Hòa

339,21ha

1.404

BT (Xây dựng - Chuyển giao)

2

Dự án Đường và kè bờ Bắc và Nam Sông Ba đoạn từ Cầu Đà Rằng cũ đến Gành Bà xã Hòa Phong (Tây Hòa) - Dinh Ông thị trấn Phú Hòa

Huyện Tây Hòa, Phú Hòa và Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

80 ha

2.480

BT (Xây dựng - Chuyển giao)

3

Tuyến đường nối Quốc lộ 1A (tuyến tránh Phú Lâm) đến tuyến đường bộ ven biển (cầu Đà Nông)

Thành phố Tuy Hòa và Huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

60 ha

1.300

BT (Xây dựng - Chuyển giao)

4

Cầu Sông Chùa và đường Nguyễn Trãi đến xã Bình Ngọc

Phường 4 và xã Bình Ngọc thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

03 ha

80

 BT (Xây dựng - Chuyển giao).

5

Tuyến đường chạy dọc Vịnh Xuân Đài (Đoạn từ QL1A - Trung Trinh Vũng La)

Xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu

16,8 ha

150

BT (Xây dựng - Chuyển giao)

6

Dự án Tuyến đường bộ ven biển, đoạn từ Km1293/QL1A đến Bắc cầu An Hải

Huyện Tuy An và thị xã Sông Cầu

54,37 ha

1.029

BT (Xây dựng - Chuyển giao)

7

Đường ĐH22 nối dài từ Phú Hòa đến ĐT643 (Sơn Hòa)

Các huyện Phú Hòa, Sơn Hòa.

10,45 ha

350

BT (Xây dựng - Chuyển giao).

8

Bệnh viên chuyên khoa lao và bệnh phổi tỉnh

Thành phố Tuy Hòa

17,013ha

183

BT (Xây dựng - Chuyển giao)

9

Tuyến đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn nối các huyện, thành phố: Tây Hòa, Phú Hòa, Tuy Hòa và Tuy An (giai đoạn 2), tỉnh Phú Yên

Các huyện Tây Hòa, Phú Hòa, Tuy An và TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

77 ha

694

 BT (Xây dựng - Chuyển giao).

10

Dự án Tuyến đường từ chợ Phú Thứ, xã Hòa Bình 2 (nay thị trấn Phú Thứ) - điểm giao QL29 đến Suối Lạnh, xã Hòa Thịnh

Thị trấn Phú Thứ, xã Hòa Đồng, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa

10,9 ha

223

BT (Xây dựng - Chuyển giao)

11

Bến xe Nam Tuy Hoà

Phường Phú Lâm thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

4,825 ha

77

BOO (Xây dựng - Sở Hữu - Kinh doanh)

12

Dự án Cảng cá ngừ chuyên dụng, chợ đấu nối cá ngừ tỉnh Phú Yên

Khu phố 6, phường Phú Đông, TP. Tuy Hòa

6,45 ha

220

BOT (Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao)

13

 Đầu tư phát triển Khu công nghiệp công nghệ cao

Huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

340,27 ha

1.100

 BOT (Xây dựng - Kinh doanh- Chuyển giao)

14

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (giai đoạn 2):

14.1

Đầu tư hạ tầng kỹ thuật tái định cư và hồ điều tiết nước chống hạn Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên (xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên)

13,08 ha

                     120

BT (Xây dựng - Chuyển giao)

14.2

Đầu tư hệ thống thủy lợi Lỗ Chài 2

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên (xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên)

64,9 ha

                     700

BT (Xây dựng - Chuyển giao)

14.3

Đầu tư hệ thống các tuyến đường giao thông nhánh phụ

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên (xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên)

34,34 ha

                     360

BT (Xây dựng - Chuyển giao)

14.4

Đầu tư hệ thống cấp điện Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên (xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên)

6,92 ha

                       45

BT (Xây dựng - Chuyển giao)

14.5

Đầu tư trạm cấp nước sạch Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên (giai đoạn 1)

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên (xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên)

2 ha

                       27

BT (Xây dựng - Chuyển giao)

14.6

Đầu tư hệ thống xử lý chất thải Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên (xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên)

3,14 ha

                       81

BT (Xây dựng - Chuyển giao)

II

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN II

 

 

 

 

1

 Hạ tầng kỹ thuật khu phi thuế quan (Khu kinh tế Nam Phú Yên)

Huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

319,4 ha

            1.450

 BOT (Xây dựng - Kinh doanh- Chuyển giao)

2

Đầu tư phát triển khu sản xuất muối tập trung (thị xã Sông Cầu)

Xã Xuân Bình, Xuân Phương và Phương Lệ Uyên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

270 ha

              378

 BT (Xây dựng - Chuyển giao) hoặc BOT (Xây dựng - Kinh doanh- Chuyển giao)

3

Khu phức hợp cao cấp An Bình Thạnh

Xã An Thọ 2 thuộc Thị xã Sông Cầu và các xã An Ninh Tây, An Dân, An Thạch huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

1.000 ha

          33.000

BT (Xây dựng - Chuyển giao) hoặc BOO (Xây dựng - Sở Hữu- Kinh doanh)

4

Khu liên hợp thể dục thể thao Tỉnh (thành phố Tuy Hòa)

Phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

32 ha

              258

BT (Xây dựng - Chuyển giao) hoặc BOT (Xây dựng - Kinh doanh- Chuyển giao)

5

 Đường giao thông và cầu Xuân Lộc - Xuân Hải

Thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

15 ha

              444

BT (Xây dựng - Chuyển giao)

6

Dự án Bãi rác tập trung và nhà máy xử lý rác thải Đông Hòa

Huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

15 ha

              313

BT (Xây dựng - Chuyển giao) hoặc BOO (Xây dựng - Sở Hữu- Kinh doanh)

7

Tuyến đường Nam Sông Bàn Thạch đến Sơn Thành (các huyện Đông Hòa, Tây Hòa)

Huyện Đông Hòa và Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

45 ha

750,00

BT (Xây dựng - Chuyển giao)

III

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC UBND TỈNH PHÊ DUYỆT TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 561/QĐ-UBND NGÀY 20/3/2017

1

Dự án đường nội thị Võ Thị Sáu (giai đoạn 2)

Phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu

5,7 ha

85,00

BT (Xây dựng - Chuyển giao)

2

Dự án: Đường nội thị Nguyễn Văn Trỗi

Phường Xuân Phú thị xã Sông Cầu

5,95 ha

90,00

BT (Xây dựng - Chuyển giao)

3

Nâng cấp, mở rộng đường nội thị Phạm Văn Đồng

Phường Xuân Phú, Xuân Yên thị xã Sông Cầu

5,0 ha

150,00

BT (Xây dựng - Chuyển giao)

4

Cầu cảng du lịch Vịnh Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

Xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

3,6 ha

120,00

BOT (Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao)

5

Thoát nước thải trung tâm thị xã Sông Cầu

Thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

08 ha

100,00

BT (Xây dựng -  Chuyển giao) hoặc BLT (Xây dựng - Chuyển giao - Thuê dịch vụ)

 

 

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: