Tổ chức kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023)
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Tổ chức kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023) (27/04/2023)
Thể hiện tình cảm và lòng tôn kính của Đảng bộ, quân và dân Phú Yên đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời xác định trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc thực hiện Di chúc của Người và tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023).

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Sơn Hòa dâng hương Nhà thờ Bác Hồ nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023

Theo đó, một số hoạt động được tổ chức vào dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023) như: Tuyên tuyền về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Thực hiện chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và chuyên đề năm 2023; kịp thời phát hiện, giới thiệu, biểu dương và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm sáng tạo. Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh… Đồng thời, tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) tại Nhà thờ Bác Hồ, xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan tại một số tuyến đường chính, khu vực trung tâm thành phố Tuy Hòa và tại khu vực tổ chức Lễ. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm.

Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, hội, đoàn thể tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị để triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp, đảm bảo hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: