Danh mục các dự án gọi vốn đầu tư tỉnh Phú Yên giai đoạn 2015-2020:
Các dự án kêu gọi đầu tư
Danh mục các dự án gọi vốn đầu tư tỉnh Phú Yên giai đoạn 2015-2020: (10/11/2015)

 

1. Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa

- Địa điểm đầu tư: Khu kinh tế Nam Phú Yên (phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa)

- Quy mô diện tích : 394ha.

- Vốn đầu tư dự kiến: 2.754 tỷ đồng (125 triệu USD)

2. Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghệ cao

- Địa điểm đầu tư: Khu kinh tế Nam Phú Yên (xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa)

- Quy mô diện tích: 251,6ha.

- Vốn đầu tư dự kiến: 1.099 tỷ đồng (50 triệu USD)

3. Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu phi thuế quan

- Địa điểm đầu tư: Khu kinh tế Nam Phú Yên (xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa)

- Quy mô diện tích: 214ha.

- Vốn đầu tư dự kiến: 1.729 tỷ đồng (78,5 triệu USD)

4. Khu đô thị dịch vụ hỗn hợp ven biển

- Địa điểm đầu tư: Khu kinh tế Nam Phú Yên (trải dài dọc bãi biển từ xã Hòa Hiệp Bắc đến xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa)

- Quy mô diện tích: 930ha.

- Vốn đầu tư dự kiến: 5.970 tỷ đồng (270 triệu USD)

5. Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp đa ngành

- Địa điểm đầu tư: Khu kinh tế Nam Phú Yên (xã Hòa Xuân Đông và Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa)

- Quy mô diện tích: 420ha.

- Vốn đầu tư dự kiến: 4.000 tỷ đồng (200 triệu USD)

6. Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu dân cư phục vụ Khu công nghiệp Hòa Hiệp

- Địa điểm đầu tư: Khu kinh tế Nam Phú Yên (Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa)

- Quy mô diện tích: 131ha.

- Vốn đầu tư dự kiến: 876 tỷ đồng (40 triệu USD)

7.Đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN Đông Bắc Sông Cầu 2

- Địa điểm đầu tư: xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu

- Quy mô diện tích: 82ha.

- Vốn đầu tư dự kiến: 163 tỷ đồng (7,5 triệu USD)

8. Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu dân cư phục vụ Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu

- Địa điểm đầu tư: xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu

- Quy mô diện tích: 86ha.

- Vốn đầu tư dự kiến: 574 tỷ đồng (26 triệu USD)

9. Đầu tư xây dựng Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá, cảng cá Ngừ chuyên dụng và chợ đấu giá cá Ngừ tỉnh Phú Yên

- Địa điểm đầu tư: thành phố Tuy Hòa; huyện Tuy An; thị xã Sông Cầu

- Quy mô công suất: 5.000 tấn/năm.

- Vốn đầu tư dự kiến: 440 tỷ đồng (20 triệu USD)

10. Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thủy sản, gia súc, gia cầm xuất khẩu

- Địa điểm đầu tư: trên địa bàn tỉnh Phú Yên

- Quy mô công suất: 10.000 tấn sản phẩm/năm.

- Vốn đầu tư dự kiến: 220 tỷ đồng (10 triệu USD)

11. Đầu tư vào các khu chức năng trong Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

- Địa điểm đầu tư: huyện Phú Hòa

- Quy mô diện tích: 1.080ha

- Vốn đầu tư dự kiến: 6.000 tỷ đồng (300 triệu USD)

12. Dự án Nhà máy điện gió

- Địa điểm đầu tư: huyện Tuy An; thị xã Sông Cầu

- Quy mô: 40 MW

- Vốn đầu tư dự kiến: 220 tỷ đồng (10 triệu USD)

13. Nhà máy dệt nhuộm

- Địa điểm đầu tư: Cụm công nghiệp Hòa Phú

- Vốn đầu tư dự kiến: 220 tỷ đồng (10 triệu USD)

14. Tổ hợp thể thao, giải trí, nghĩ dưỡng biển cao cấp Vịnh Xuân Đài-Từ Nham-Gành Đá Dĩa

- Địa điểm đầu tư: thị xã Sông Cầu; huyện Tuy An

- Vốn đầu tư dự kiến: 1.100 tỷ đồng (50 triệu USD)

15. Các khu du lịch tắm khoáng bùn kết hợp nghỉ dưỡng, chữa bệnh: Lạc Sanh, Phú Sen, Triêm Đức

- Địa điểm đầu tư: huyện Tây Hòa; huyện Phú Hòa; huyện Đồng Xuân

- Quy mô diện tích: 900ha

- Vốn đầu tư dự kiến: 1.100 tỷ đồng (50 triệu USD)

16. Đầu tư khu phức hợp cao cấp An Bình Thạnh

- Địa điểm đầu tư: thị xã Sông Cầu; huyện Tuy An

- Vốn đầu tư dự kiến: 33.000 tỷ đồng (1.500 triệu USD)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: