Xếp hạng 4 di tích cấp tỉnh
Địa danh - Di tích - Thắng cảnh
Xếp hạng 4 di tích cấp tỉnh (04/05/2022)
Có 4 di tích lịch sử vừa được UBND tỉnh xếp hạng là di tích cấp tỉnh nằm trên địa bàn TP. Tuy Hòa, TX. Đông Hòa và huyện Sơn Hòa.

Cụ thể, các di tích được xếp hạng gồm: Di tích lịch sử - văn hóa Đền thờ Tiền hiền Nguyễn Cả (tại thôn Ngân Điền, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa); Di tích lịch sử - văn hóa Đình Phú Lễ (tại thôn Phú Lễ, xã Hòa Thành, TX. Đông Hòa); Di tích lịch sử Địa điểm diễn ra trận đánh Đường Tản Đà (ở phường 1, TP. Tuy Hòa); Di tích lịch sử Căn cứ địa cách mạng Thồ Lồ (ở xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân).

UBND tỉnh đề nghị các địa phương có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: