Xếp hạng 3 di tích cấp tỉnh ở huyện Tuy An
Địa danh - Di tích - Thắng cảnh
Xếp hạng 3 di tích cấp tỉnh ở huyện Tuy An (12/10/2022)
UBND tỉnh vừa banh hành các Quyết định về việc xếp hạng 3 di tích cấp tỉnh ở huyện Tuy An.

Cụ thể: Di tích lịch sử - văn hóa Lăng Gành Dưa ở thôn Giai Sơn, xã An Mỹ, huyện Tuy An; Di tích lịch sử - văn hóa Lăng Phú Thường ở thôn Phú Thường, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An; Danh lam thắng cảnh: Quần thể Gành đá - Lăng Hội Sơn ở thôn Hội Sơn, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An.

UBND tỉnh giao UBND huyện Tuy An, UBND xã An Mỹ và xã An Hòa Hải nơi có các di tích được xếp hạng nêu trên, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: