Phê duyệt đề cương lập Đề án phát triển du lịch tỉnh Phú Yên
Địa danh - Di tích - Thắng cảnh
Phê duyệt đề cương lập Đề án phát triển du lịch tỉnh Phú Yên (03/10/2023)
UBND tỉnh vừa phê duyệt Đề cương lập Đề án phát triển du lịch tỉnh Phú Yên giai đoạn 2024-2030, tầm nhìn đến năm 2045, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.

Vẻ đẹp quần thể Hòn Yến - Phú Yên. Ảnh minh họa

Theo đó, Đề án này hướng tới mục tiêu xây dựng định hướng; đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu phát triển du lịch tỉnh Phú Yên giai đoạn 2024-2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm khai thác có hiệu quả tài nguyên du lịch, đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch, góp phần khẳng định thương hiệu du lịch, nâng cao năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế của du lịch tỉnh Phú Yên.

Nhiệm vụ của Đề án là đánh giá các nguồn lực phát triển du lịch của tỉnh, trong đó làm rõ các tài nguyên du lịch đặc sắc và lợi thế so sánh của tỉnh để làm căn cứ xây dựng các sản phẩm du lịch. Đánh giá hiện trạng về các chỉ tiêu phát triển du lịch. Xác định các yếu tố thuận lợi, khó khăn thách thức và các yếu tố khác ảnh hưởng đến phát triển du lịch. Định hướng phát triển du lịch tỉnh Phú Yên giai đoạn 2024-2030, tầm nhìn đến năm 2045 với các định hướng về các chỉ tiêu phát triển du lịch; sản phẩm và thị trường du lịch; tổ chức không gian và khu, tuyến, điểm du lịch; đầu tư phát triển du lịch; liên kết phát triển du lịch.

Đồng thời, đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu phát triển du lịch tỉnh Phú Yên giai đoạn 2024-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Xây dựng các bản đồ du lịch tỉnh Phú Yên tỷ lệ 1/100.000 (bản đồ về tài nguyên du lịch; về cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch; về tổ chức không gian và khu, tuyến, điểm du lịch)

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: