Bãi bỏ Quyết định 447/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19
Tin trong nước
Bãi bỏ Quyết định 447/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19 (30/10/2023)
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1269/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Quyết định 1269/QĐ-TTg nêu rõ, bãi bỏ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19.

Bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Thủ tướng Chính phủ ban hành:

I. Bãi bỏ 20 Quyết định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

1

Quyết định số 42/QĐ-BCĐ ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống, dịch COVID-19 về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

2

Quyết định số 478/QĐ-BCĐQG ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc kiện toàn các Đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona 2019.

3

Quyết định số 929/QĐ-BCĐQG ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 phê duyệt danh sách thành viên của các Tiểu ban chống dịch thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

4

Quyết định số 1329/QĐ-BCĐQG ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc thành lập Tổ thông tin đáp ứng nhanh phòng, chống dịch COVID-19

5

Quyết định số 100/QĐ-BCĐ ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống, dịch COVID-19 về việc phê duyệt Kế hoạch điều chỉnh đáp ứng với từng cấp độ dịch COVID-19

6

Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động"

7

Quyết định số 2203/QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại hộ gia đình"

8

Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng"

9

Quyết định số 2232/QĐ-BCĐQG ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành "Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại lễ tang"

10

Quyết định số 2233/QĐ-BCĐQG ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành "Hướng dẫn xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 tại cộng đồng"

11

Quyết định số 2234/QĐ-BCĐQG ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại khu chung cư"

12

Quyết định số 3380/QĐ-BCĐQG ngày 01 tháng 8 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc giao nhiệm vụ cho Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tiếp nhận điều trị người bệnh dương tính với SARS-CoV-2.

13

Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành "Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19"

14

Quyết định số 1260/QĐ-BCĐQG ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc bổ sung thành viên Tổ thông tin đáp ứng nhanh phòng, chống dịch COVID-19

15

Quyết định số 2577/QĐ-BCĐQG ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 kiện toàn Tổ thông tin đáp ứng nhanh phòng, chống dịch COVID-19

16

Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành "Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19"

17

Quyết định số 277/QĐ-BCĐQG ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc phê duyệt phương án đảm bảo công tác y tế đối với tình huống khi có 30.000 người mắc COVID-19

18

Quyết định số 320/QĐ-BCĐQG ngày 25 tháng 7 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc phê duyệt phương án đảm bảo công tác y tế đối với tình huống khi có 100.000 và 200.000 người mắc COVID-19

19

Quyết định số 398/QĐ-BCĐQG ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc phê duyệt phương án đảm bảo công tác y tế đối với tình huống khi có 300.000 người mắc COVID-19

20

Quyết định số 91/QĐ-BCĐ ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc kiện toàn Tiểu ban Sản xuất và lưu thông hàng hóa thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

II. Bãi bỏ 13 Công văn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

1

Công văn số 855/CV-BCĐ ngày 24 tháng 2 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thực hiện cách ly tập trung người về từ vùng dịch COVID-19

2

Công văn số 953/CV-BCĐ ngày 28 tháng 2 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

3

Công văn số 1269/CV-BCĐ ngày 14 tháng 3 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19

4

Công văn số 1316/CV-BCĐ ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cử người tham gia Tổ công nghệ thông tin phòng chống dịch COVID-19

5

Công văn số 1651/CV-BCĐQG ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc báo cáo trực tuyến tại cdc.kcb.vn tình hình thu dung, cách ly, xét nghiệm, điều trị và ghi nhận người bệnh COVID-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh

6

Công văn số 1687/CV-BCĐ ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cách ly phòng chống dịch COVID-19

7

Công văn số 1738/CV-BCĐ ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 hướng dẫn tạm thời cách ly tại khách sạn cho cán bộ y tế trong phòng, chống dịch COVID-19

8

Công văn số 2211/CV-BCĐ ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho ý kiến về việc phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương

9

Công văn số 2676/CV-BCĐQG ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc triển khai công tác khám, chữa bệnh an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

10

Công văn số 4675/CV-BCĐ ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID tại cơ sở cách ly y tế tập trung

11

Công văn số 3836/CV-BCĐ ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp

12

Công văn số 4403/CV-BCĐ ngày 30 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung

13

Công văn số 5322/CV-BCĐ ngày 05 tháng 7 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 hướng dẫn chuyên gia nước ngoài, người nước ngoài nhập cảnh phòng chống dịch COVID-19

III. Bãi bỏ 4 Công điện của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

1

Công điện số 1898/CĐ-BCĐQG ngày 6 tháng 4 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc tiếp tục tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

2

Công điện số 1224/CĐ-BCĐ ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT

3

Công điện số 1158/CĐ-BCĐ ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

4

Công điện số 628/CĐ-BCĐQG ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc khẩn trương thực hiện giãn cách và tăng cường xét nghiệm tại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, trường đại học và tuyến cuối

IV. Bãi bỏ 8 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

1

Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

2

Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm  2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona gây ra

3

Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19

4

Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

5

Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

6

Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

7

Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

8

Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

V. Bãi bỏ 3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

1

Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19

2

Quyết định số 1857/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2

3

Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

Nguồn:  Chinhphu.vn 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: