Thông báo thời gian đăng ký tiếp công dân định kỳ tháng 4/2024
Trả lời công dân
Thông báo thời gian đăng ký tiếp công dân định kỳ tháng 4/2024 (10/04/2024)
Ngày 10/4, UBND tỉnh ban hành Thông báo về việc đăng ký tiếp công dân định kỳ tháng 4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh. Theo đó, thời gian đăng ký tiếp từ ngày 11/4 đến hết ngày 22/4.

Thông báo cũng lưu ý, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ xem xét tiếp công dân đối với những trường hợp đã thực hiện đăng ký trước theo thời gian nêu trên.

Hồ sơ đăng ký tiếp gồm: Phiếu đăng ký tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh; Đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định tại Khoản 2, điểm b Khoản 4 Điều 8 và Điều 49 Luật Khiếu nại năm 2011; Giấy ủy quyền khiếu nại (nếu là người được ủy quyền thực hiện việc khiếu nại); Văn bản cử người đại diện (nếu là người được cử đại diện để trình bày nội dung khiếu nại khi có nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung); Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, các tài liệu có liên quan (trường hợp khiếu nại lần hai, các vụ việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh quy định tại Khoản 2 Điều 21 Luật Khiếu nại năm 2011); Các tài liệu khác có liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (nếu có).

Địa điểm thực hiện đăng ký tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, số 02 Phan Lưu Thanh, Phường 7, thành phố Tuy Hòa.

Mỹ Luận

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: