Tổ công tác của UBND tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT
Các tin khác
Tổ công tác của UBND tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT (21/04/2017)
Sáng 20-4, Tổ công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đào Mỹ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Tổ trưởng đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT để kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các sở ngành liên quan; thành viên trong Tổ công tác và đại diện các phòng, ban, chuyên môn của Sở.

Quang cảnh buổi làm việc.

 

Theo báo cáo của Tổ công tác, từ ngày 01/01/2017 đến 14/4/2017 UBND tỉnh đã giao Sở Nông Nghiệp và PTNT thực hiện 57 nhiệm vụ. Nhìn chung, cơ bản triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, công việc được giao, báo cáo UBND tỉnh hoàn thành đúng theo tiến độ. Tuy nhiên, vẫn còn một số nhiệm vụ, Sở Nông Nghiệp và PTNT vẫn còn chậm so với tiến độ được giao như: Cơ cấu lại ngành nông nghiệp; tình hình quản lý hoạt động của các công trình cấp nước trên địa bàn tỉnh; tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm; giải pháp khắc phục tình hình dịch bệnh trên các đối tượng nuôi trồng thủy sản, quản lý bảo vệ rừng…

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Tổ công tác UBND tỉnh chia sẻ với những khó khăn của Sở Nông Nghiệp và PTNT trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ và thảo luận làm rõ hơn những đề xuất của Sở Nông nghiệp liên quan đến lĩnh vực của từng ngành. Qua đó, tạo được sự thống nhất, phối hợp giữa các sở, ngành với nhau trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đào Mỹ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đã ghi nhận những kết quả mà Sở Nông Nghiệp và PTNT đã đạt được trong việc triển khai các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Đào Mỹ  – Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổ trưởng tổ kiểm tra đề nghị Sở Nông Nghiệp và PTNT tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo đúng thời gian quy định. Đồng thời, bám sát các nội dung trong chương trình công tác năm của UBND tỉnh, của Sở; tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được giao tại đơn vị trực thuộc sở, có giải pháp nâng cao hiệu quả các mặt công tác ngành. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương trong giải quyết công việc; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, nếu gặp khó khăn, vướng mắt, vượt quá thẩm quyền, không đảm bảo về tiến độ thời gian cần kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Ngọc Hoàng

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: