Giao ban báo chí tháng 7/2022
Các tin khác
Giao ban báo chí tháng 7/2022 (09/08/2022)
Chiều 8/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban báo chí để đánh giá tình hình hoạt động của các báo, đài trong tháng 7 và định hướng công tác thông tin, tuyên truyền trong tháng 8/2022.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Thanh Toàn chủ trì hội nghị

Báo cáo đánh giá tại hội nghị cho biết, trong tháng 7/2022, các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú tại tỉnh đã thực hiện nhiều bài viết, chương trình, phóng sự phản ánh đầy đủ, toàn diện tình hình thời sự - chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tuyên truyền đậm nét việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh; giới thiệu nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, gương điển hình trong học tập và làm theo gương Bác, gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Các vấn đề dư luận xã hội quan tâm cũng được các báo, đài phản ánh kịp thời, như: Hạn chế trong công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản; hạn chế, vướng mắc trong công tác hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng; tình trạng lồng bè nuôi trồng thủy sản, kinh doanh dịch vụ ngoài quy hoạch, xâm hại đến các di tích, danh thắng nhưng chưa được giải tỏa, xử lý dứt điểm gây bức xúc…

Định hướng tuyên truyền trong tháng 8/2022, các cơ quan báo, đài cần tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhất là việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 05 đến 12 tuổi và tiêm mũi tăng cường, nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho người dân; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về bệnh đậu mùa khỉ, bệnh sốt xuất huyết theo khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng của tỉnh. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền việc tổ chức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng được thông qua tại Hội nghị Trung ương 5; tuyên truyền Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Kết luận 36-KL/TW, ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục tuyên truyền Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tiếp tục tuyên truyền Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022; Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình trên địa bàn tỉnh nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Phú Yên trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch COVID-19 giai đoạn 2022 - 2025.

Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong đó, thường xuyên tuyên truyền sâu rộng, đậm nét việc triển khai thực hiện các chương trình hành động của Tỉnh ủy và nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền các hoạt động chuẩn bị và tổ chức đại hội hội cựu chiến binh các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Cựu Chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện quan trọng trong tháng 8/2022...

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: