Xây dựng đội ngũ CBCC chuyên nghiệp, vững vàng về chính trị, tinh thông nghiệp vụ, có đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới
Tin tức nổi bật
Xây dựng đội ngũ CBCC chuyên nghiệp, vững vàng về chính trị, tinh thông nghiệp vụ, có đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới (20/10/2011)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015, với mục tiêu nhằm đáp ứng yêu cầu về nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ cho cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị của Tỉnh; từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, vững vàng về chính trị, tinh thông nghiệp vụ, có đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới.
Đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng bao gồm CBCC đang công tác trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội ở tỉnh, huyện, thị xã, thành phố; Cán bộ chuyên trách, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, buôn, khu phố; Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Kế hoạch phấn đấu đến năm 2015, đối với cán bộ công chức cấp huyện, tỉnh: 100% cán bộ, công chức được đào tạo đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định; 95% cán bộ, công chức giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng được đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình quy định; 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng được đào tạo, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm; 100% đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố, thị xã được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động; Thu hút và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học tăng thêm khoảng 180 người...

Đối với cán bộ, công chức cấp xã: 100% cán bộ cấp xã có trình độ chuyên môn theo tiêu chuẩn quy định; 100% cán bộ cấp xã được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành theo vị trí công việc; 100% công chức cấp xã vùng đô thị, vùng đồng bằng; 100% công chức cấp xã vùng núi có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên; 100% người hoạt động không chuyên trách được bồi dưỡng kiến thức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; 100% đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bồi dưỡng trang bị kiến thức, kỹ năng hoạt động.

 

Quốc Vũ

(Nguồn KH số 75/KH-UBND ngày 14/10/2011)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: