Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Tin tức nổi bật
Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên (14/04/2011)
Ngày 09-4, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Cự đã ban hành Chỉ thị về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Chỉ thị yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các cấp kiểm tra, rà soát lại quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của ngành, địa phương mình từ nay đến năm 2020. Những ngành, địa phương chưa lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì phải tiến hành ngay việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020; những ngành, địa phương đã lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015, thì tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho phù hợp với tình hình phát triển của ngành và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chỉ thị nêu rõ, việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất phải thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, trường hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được lập, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng do nhu cầu bức xúc để phát triển ngành, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mà phải sử dụng đất, thì phải có ý kiến bằng văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh…

 

Quốc Vũ

Nguồn CT 10/CT-UBND ngày 09/4/2011

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: