Bế mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 12: Tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm
Tin tức nổi bật
Bế mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 12: Tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm (29/03/2013)
Sau 02 ngày làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương và trách nhiệm cao, ngày 28/3, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 12 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

 

tlhn12130329.jpg

Ảnh PYO

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Đào Tấn Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, yêu cầu: Sau Hội nghị này, đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy, các ban Đảng, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 12 ở cấp mình, ngành mình, tạo bước chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên đối với những nội dung đã được Tỉnh ủy quyết định.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau. Thứ nhất, tiếp tục chỉ đạo tổ chức tốt việc lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 ở cấp, ngành, địa phương mình theo đúng tinh thần các chỉ thị của Bộ Chính trị và Tỉnh ủy về vấn đề này. Thứ hai, chỉ đạo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đã xác định trong năm 2013. Thứ ba, cấp ủy các cấp tập trung chỉ đạo từng cấp, ngành tự rà soát, liên hệ để khắc phục những tồn tại, hạn chế của địa phương, đơn vị mình trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) như nội dung các báo cáo mà Tỉnh ủy vừa thông qua. Trên cơ sở đó, tiếp tục bổ sung các biện pháp phù hợp nhằm tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ về xây dựng hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn và đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, tổ chức bộ máy Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương, đơn vị mình trong thời gian tới. Thứ tư, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và các huyện, thị, thành ủy sớm xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về đất đai, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai. Thứ năm, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2013, trong đó tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân; công tác phòng chống hạn, cháy rừng, phòng, chống dịch bệnh ở người và gia súc, gia cầm, nhất là dịch bệnh mùa hè. Có biện pháp hỗ trợ thúc đẩy tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, các dự án lớn đang triển khai trên địa bàn. Thứ sáu, tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí ban thường vụ cấp ủy cấp mình và chỉ đạo cấp dưới thực hiện đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình quy định, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy những vướng mắc trong quá trình thực hiện…

 

(Theo PYO)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: