Triển khai các giải pháp nâng cao giá trị sản xuất lâm nghiệp
Tin tức nổi bật
Triển khai các giải pháp nâng cao giá trị sản xuất lâm nghiệp (03/08/2022)
Chiều 2/8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề về lâm nghiệp để đánh giá những kết quả đạt được trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí Trần Hữu Thế - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu của 58 xã trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương nên công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng có nhiều chuyển biến tốt. Số vụ vi phạm và mức độ thiệt hại rừng năm sau giảm hơn năm trước; các chương trình, kế hoạch thực hiện đều đạt và vượt chỉ tiêu giao như: Trồng rừng mới (năm 2021 tăng 13%); khai thác rừng trồng (năm 2021 tăng 59,7%); tổng diện tích đất có rừng của tỉnh là 250.255 ha; đất chưa có rừng quy hoạch lâm nghiệp 57.417 ha; tỷ lệ che phủ rừng năm 2021 đạt 46,25%, dự kiến năm 2022 đạt 46,5%.

Hằng năm, các đơn vị Kiểm lâm đã chủ động tham mưu UBND cấp huyện, xã và đề nghị các chủ rừng kiện toàn Ban chỉ huy về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR). Đến nay UBND cấp huyện, xã và các chủ rừng là tổ chức, đều thành lập Ban chỉ huy, tổ, đội bảo vệ rừng và PCCCR. Từ năm 2020 đến nay đã xảy ra 08 vụ cháy rừng, gây thiệt hại 107,38 ha rừng trồng. Riêng 7 tháng đầu năm 2022 chưa xảy ra cháy rừng. Về tình hình vi phạm, có giảm về mức độ thiệt hại rừng; tính từ năm 2020 đến nay, đã kiểm tra phát hiện lập biên bản vi phạm 697 vụ, xử lý 616 vụ, tịch thu lâm sản hơn 750m3 gỗ các loại; thu nộp ngân sách hơn 4,6 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh

Thảo luận tại hội nghị, các sở, ngành, địa phương, đặc biệt là các xã có diện tích lớn đất rừng cho biết vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc hiện nay như: Việc giao đất rừng còn nhiều bất cập, chồng chéo, chưa rõ ràng dẫn đến tình trạng tranh chấp, phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép; lực lượng kiểm lâm còn mỏng và thiếu trong khi đó đất rừng có diện tích lớn gây khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; nguồn kinh phí quản lý bảo vệ rừng tại các địa phương cũng gặp nhiều khó khăn; tình hình xâm hại tài nguyên rừng vẫn tiếp tục diễn ra, chưa phát hiện kịp thời để ngăn chặn, xử lý, gây thiệt hại tài nguyên rừng...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế phát biểu tại hội nghị

Ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thời gian qua, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế đề nghị các sở ngành, địa phương cần chủ động, phối hợp đồng bộ để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; đồng thời nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm khai thác, nâng cao giá trị trong sản xuất lâm nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh giao ngành Nông nghiệp sắp xếp, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ban quản lý rừng; đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư vào lâm nghiệp, kinh doanh du lịch sinh thái; tham mưu rà soát, xây dựng cơ chế, chính sách lâm nghiệp phù hợp theo hướng khuyến khích hình thành hệ thống quản lý rừng cộng đồng; đẩy nhanh việc thực hiện chủ trương xã hội hoá nghề rừng bằng biện pháp giao đất, cho thuê đất gắn với giao rừng, cho thuê rừng đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định, định mức kinh tế kỹ thuật trong lâm nghiệp để làm cơ sở triển khai thực hiện. Cùng với đó, đẩy nhanh ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật vào công tác lâm nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất lâm nghiệp phù hợp với từng vùng, từng địa phương.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường kiểm tra, hướng dẫn địa phương xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai; hỗ trợ các địa phương rà soát, hiệu chỉnh, xử lý những tồn tại trong việc giao đất lâm nghiệp theo Nghị định số 163/1999/NĐ-CP của Chính phủ. Đối với các diện tích bị lấn chiếm, hướng dẫn các cấp chính quyền địa phương xử lý dứt điểm, thu hồi lại đất đưa vào kế hoạch sử dụng đúng mục đích; đồng thời hoàn thiện việc đo đạc địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng để tổ chức quản lý ổn định theo quy định.

Các địa phương tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ rừng; ngăn chặn, xử lý tình trạng chặt phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép và chịu trách nhiệm về cháy rừng, phá rừng hoặc mất rừng trên địa bàn quản lý.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: