HĐND tỉnh thông qua 10 nghị quyết quan trọng
Tin tức nổi bật
HĐND tỉnh thông qua 10 nghị quyết quan trọng (16/09/2022)
HĐND tỉnh thông qua 10 nghị quyết quan trọng Ngày 16/9, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) xem xét, thảo luận, quyết nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh phục vụ kịp thời các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chủ tọa kỳ họp có đồng chí Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Tham dự có các đồng chí: Trần Hữu Thế - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quốc Hoàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQViệt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và 45/50 đại biểu HĐND tỉnh.

Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, đồng chí Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo thuyết trình của UBND tỉnh về các hồ sơ dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; Lê Xuân Hà - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày các báo cáo thẩm tra về dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thuộc lĩnh vực hoạt động của ban.

Qua thảo luận tại kỳ họp, đa số ý kiến của các đại biểu cơ bản thống nhất các hồ sơ dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. Riêng các nội dung đại biểu HĐND tỉnh quan tâm đặt vấn đề, cơ bản đã được UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành báo cáo, giải trình, cung cấp thông tin, làm rõ là cơ sở để HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp. Với tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ, khách quan, Kỳ họp thứ 10 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Các đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất cao và biểu quyết thông qua 10 nghị quyết.

Đồng chí Cao Thị Hòa An - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Cao Thị Hòa An - Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân, trên cơ sở các hồ sơ dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung nghiên cứu, thảo luận trách nhiệm và chất lượng. UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh đã tiếp thu, giải trình đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến của đại biểu, để HĐND tỉnh xem xét, biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng, cấp thiết, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh trong thời gian trước mắt và những năm tiếp theo. Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, đề nghị các cơ quan chuyên môn của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương và các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm. Đó là, ngay sau khi kết thúc kỳ họp, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nghị quyết của HĐND tỉnh vừa thông qua; bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, phù hợp với khả năng cân đối, bố trí nguồn lực của trung ương và địa phương. Các ban của HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong các hoạt động giám sát, khảo sát. Các vị đại biểu HĐND tỉnh bằng các hình thức phù hợp thông tin đến cử tri về nội dung các nghị quyết vừa được thông qua; tự xây dựng cho mình phương pháp giám sát, lựa chọn vấn đề để giám sát. Đồng thời, vận động, tuyên truyền Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND tỉnh. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp tốt với Thường trực HĐND tỉnh trong việc thực hiện Quy chế phối hợp; chỉ đạo hệ thống MTTQ tăng cường giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; giám sát việc thực hiện chương trình hành động của đại biểu HĐND tỉnh đã cam kết với cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay theo chức năng của mặt trận; thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội và kiến nghị với HĐND tỉnh trên từng lĩnh vực cụ thể, nhất là những nghị quyết tác động đến lợi ích của người dân và những vấn đề bức xúc được cử tri quan tâm. 

Các nghị quyết Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VIII thông qua:

(1) Nghị quyết phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và dự toán năm 2022 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

(2) Nghị quyết phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và dự toán năm 2022 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;

(3) Nghị quyết phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và dự toán năm 2022 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2021-2025;

(4) Nghị quyết thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách Trung ương;

(5) Nghị quyết chủ trương đầu tư xây dựng Dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh;

(6) Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh;

(7) Nghị quyết thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh;

(8) Nghị quyết thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 của Luật Đất đai 2013 trên địa bàn tỉnh;

(9) Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh;

(10) Nghị quyết cam kết đảm bảo khả năng cân đối vốn đối ứng ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh (WB8).

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: