Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2020
Tin tức nổi bật
Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2020 (21/12/2010)
Ngày 20-12, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực của tỉnh Phú Yên thời kỳ 2011-2020.
Theo đó, mục tiêu của Quy hoạch: đào tạo, nâng cao trình độ học vấn và chuyên môn kỹ thuật của lực lượng lao động, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao làm nền tảng cho kinh tế trí thức phát triển. Xây dựng các cơ chế động lực, cơ chế tuyển chọn, bố trí, đánh giá, thăng tiến và kích thích để sử dụng tốt những người tài, khai thác tốt nhất yếu tố con người. Duy trì phổ cập giáo dục THCS, nâng cao trình độ học vấn của nguồn nhân lực, tiến tới phổ cập THPT. Đáp ứng tốc độ phát triển kinh tế bình quân của tỉnh giai đoạn 2011-2015: 13,5 %/năm; GDP bình quân đầu người đến năm 2015 đạt 38,4 triệu đồng/năm. Cơ cấu các ngành kinh tế trong GDP giai đoạn 2011-2015: nông - lâm - thủy sản: 19,9%, công nghiệp - xây dựng: 41,1%, dịch vụ 39%. GDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 3.000 USD/năm, cơ cấu các ngành kinh tế trong GDP giai đoạn 2015-2020: nông - lâm - thủy sản: 10%, công nghiệp - xây dựng: 47%, dịch vụ 43%. Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2015 đạt 55%, đến năm 2020 đạt 67%.

Dự kiến nguồn vốn thực hiện đào tạo nhân lực giai đoạn 2011-2020 gần 13.000 tỷ đồng.

 

Quốc Vũ

Nguồn QĐ 2088/QĐ-UBND ngày 20/12/2010

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: