Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (22/09/2022)
UBND tỉnh vừa có Văn yêu cầu các sở, ban, ngành; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các hội, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, nhất là thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19. Chủ động nắm bắt, bám sát tình hình, rà soát, cập nhật kịch bản phòng, chống dịch theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, bảo đảm người dân tiếp cận dịch vụ y tế nhanh nhất, sớm nhất, ngay tại cơ sở; chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại. Đơn vị, địa phương nào để dịch bệnh bùng phát trở lại do nguyên nhân chủ quan thì phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về những chủ quan, yếu kém của mình.

Sở Y tế tiếp tục tham mưu tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo tiêm hết các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tăng cường theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc tiêm chủng đảm bảo an toàn, hiệu quả, hoàn thành tiến độ đề ra; phân bổ đủ vắc xin cho nhu cầu tiêm chủng trên địa bàn tỉnh; thực hiện việc quản lý, bảo quản, phân bổ, sử dụng vắc xin phòng COVID-19 hiệu quả, đúng quy định. Khẩn trương nhập dữ liệu các mũi tiêm còn thiếu và mũi tiêm mới trong ngày lên hệ thống Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19, hàng ngày báo cáo kết quả cho Công an tỉnh trước 16 giờ 00’ để tổng hợp, báo cáo Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ. Phối hợp với các địa phương, Công an tỉnh thực hiện việc “làm sạch” dữ liệu và ký “Hộ chiếu vắc xin” phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương: Tổ chức rà soát lại toàn bộ số học sinh từ 5 đến dưới 12 tuổi hiện chưa tiêm mũi 1, mũi 2 vắc xin phòng bệnh COVID-19, các trường hợp từ 12 đến dưới 18 tuổi chưa tiêm liều nhắc lại (mũi 3) và cả số lượng giáo viên, viên chức, người lao động chưa tiêm vắc xin hoặc tiêm chưa đủ liều, đảm bảo 100% học sinh (trừ các trường hợp hoãn tiêm và chống chỉ định tiêm) được tiêm đủ liều vắc xin theo quy định.

Sở Thông tin và truyền thông khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến về ý nghĩa, hiệu quả của việc tiêm nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 cho người từ 5 tuổi trở lên tại tỉnh; vận động Nhân dân đồng thuận sử dụng vắc xin để đi tiêm và đưa con em mình đi tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là tiêm vắc xin liều cơ bản cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, tiêm liều nhắc lại cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi và tiêm đủ liều nhắc lại (lần 1, lần 2) cho người từ 18 tuổi trở lên đảm bảo tỷ lệ bao phủ vắc xin trong cộng đồng. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông đại chúng của tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đi tiêm trong chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng bệnh COVID-19 tháng 9 năm 2022. Hỗ trợ ngành y tế trong việc sử dụng, nhập liệu và xử lý các phản ánh của người dân về các sai sót trong quá trình nhập dữ liệu vào phần mềm tiêm chủng.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: