Tăng cường phối hợp quản lý hoạt động của luật sư
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Tăng cường phối hợp quản lý hoạt động của luật sư (15/09/2023)
Nhằm tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, UBND tỉnh vừa có Văn bản yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Đoàn luật sư tỉnh tăng cường phối hợp quản lý hoạt động của luật sư.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện để xử lý các doanh nghiệp đã đăng ký hoặc cá nhân, tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh không thực hiện việc đăng ký mà có hoạt động không phù hợp với quy định của Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Luật sư; kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 203/UBND-NC ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức và hoạt động của luật sư.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp phối hợp các sở, ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất để phát hiện kịp thời và xử lý vi phạm trong hoạt động hành nghề luật sư, trong đó có các hoạt động “núp bóng”, “lợi dụng” hoạt động hành nghề luật sư để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan tiến hành tố tụng nắm thông tin, tình hình hoạt động luật sư, kịp thời chia sẻ thông tin liên quan, trong đó lưu ý ứng xử, phát ngôn của luật sư trên mạng xã hội, trong quá trình tham gia tố tụng.

UBND tỉnh yêu cầu Đoàn luật sư tỉnh nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, trong đó lưu ý giám sát các luật sư thành viên, luật sư hành nghề trong tổ chức hành nghề luật sư và chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư tại tỉnh tuân thủ pháp luật, tuân theo Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam, kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi của luật sư vi phạm.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: