Tăng cường giám sát phòng, chống bệnh Mác-Bớc (Marburg)
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Tăng cường giám sát phòng, chống bệnh Mác-Bớc (Marburg) (23/03/2023)
Để chủ động trong công tác giám sát phòng, chống dịch bệnh Mác-Bớc (Marburg) xâm nhập, lan truyền trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế; Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thị xã, thành phốtăng cường giám sát phòng, chống bệnh Mác-Bớc.

UBND tỉnh yêu cầuSở Y tế tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng và địa phương, chủ động giám sát chặt chẽ các trường hợp người nhập cảnh từ khu vực đang có dịch, tại cộng đồng và các cơ sở y tế (lưu ý những người nhập cảnh từ các quốc gia có dịch khu vực châu Phi trong vòng 21 ngày), kịp thời giám sát yếu tố dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm gửi về Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm chẩn đoán xác định, quản lý chặt chẽ các ca bệnh (nếu có) và xử lý không để bệnh lây lan ra cộng đồng. Thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh trong nước, quốc tế và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế; cập nhật, đánh giá nguy cơ dịch bệnh để chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp theo các tình huống để sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp dịch bệnh xảy ra tại địa phương, không để bị động; sẵn sàng thuốc, trang thiết bị, nhân lực, nguồn lực để triển khai các biện pháp thu dung, điều trị, phòng chống dịch kịp thời, phù hợp, hiệu quả. Thực hiện tốt các biện pháp phòng hộ cá nhân đối với nhân viên y tế và người tiếp xúc trực tiếp với các trường hợp nghi ngờ/mắc bệnh, không để lây nhiễm cho nhân viên y tế cũng như lây lan trong cộng đồng. Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế về các biện pháp giám sát, xác minh, điều tra yếu tố dịch tễ, chăm sóc, điều trị, đặc biệt lưu ý về công tác phòng, chống nhiễm khuẩn.

Sở Thông tin và Truyền thông tích cực phối hợp với ngành Y tế và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tăng cường truyền thông kịp thời về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống để người dân không hoang mang lo lắng và thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi sát tình hình dịch bệnh tại địa phương; lưu ý các trường hợp có tiền sử về từ các quốc gia có dịch khu vực châu Phi trong vòng 21 ngày, kịp thời phát hiện, truy vết, điều tra, quản lý ca bệnh, chủ động phối hợp với Sở Y tế xử lý triệt để không để bệnh lây lan ra cộng đồng. Đảm bảo kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh Mác-Bớc; sẵn sàng các điều kiện đáp ứng với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra theo hướng dẫn của Sở Y tế.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: