Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 (27/02/2013)
Sáng 26/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh triển khai Kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Đào Tấn Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Huỳnh Tấn Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Quang Nhất, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và cán bộ chủ chốt toàn tỉnh.

Theo kế hoạch, năm 2013, tỉnh Phú Yên thực hiện 8 nội dung trọng tâm, trong đó triển khai học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên từ tỉnh đến cơ sở.

Các cấp ủy đưa nội dung chuyên đề trên gắn với chuyên đề đã triển khai năm 2012 là “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trở thành công việc thường xuyên, nề nếp trong sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt của hội viên, đoàn viên. Đồng thời tiếp tục xây dựng và thực hiện chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nhân rộng và thực hiện có hiệu quả các mô hình hay, việc làm tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào, cuộc vận động trong từng ngành, địa phương, đơn vị…

Phát biểu kết luận hội nghị, đ/c Đào Tấn Lộc - Bí thư Tỉnh ủy, lưu ý các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện những năm qua, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc xây dựng phương hướng và kế hoạch thực hiện năm 2013 phải bảo đảm tinh thần chủ động, sáng tạo, gắn chặt với yêu cầu nhiệm vụ thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); các chương trình, kế hoạch làm theo phải phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị và nhiệm vụ được giao. Cán bộ chủ chốt phải làm gương; cấp ủy, chi bộ và lãnh đạo cơ quan, đơn vị theo dõi chặt chẽ việc đăng ký, thực hiện làm theo gương Bác. Nội dung này phải đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tìm kiếm, đăng ký mô hình mới trong học tập và làm theo gương Bác. Cơ quan, đơn vị, địa phương nào có mô hình mới sẽ được biểu dương, khen thưởng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng của trung ương và địa phương theo dõi, kịp thời cổ vũ, biểu dương các mô hình mới cũng như các tập thể và cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

(Theo PYO)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: