Văn phòng UBND tỉnh: Quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII
Thông tin Ngành - Địa phương
Văn phòng UBND tỉnh: Quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII (23/12/2022)
Ngày 22/12, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, người lao động của Văn phòng.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên Văn phòng được đồng chí Nguyễn Phướng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh và đồng chí Lê Bảo Huy - Trưởng Ban Tuyên giáo thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh truyền đạt 4 chuyên đề về: Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022 về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Qua hội nghị, giúp cấp ủy, đoàn thể và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Văn phòng nắm vững nội dung văn kiện, nhất là những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện hội nghị Trung ương 6, khóa XIII. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, gương mẫu của cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong triển khai, thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để sớm đưa nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII vào thực tiễn các hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: