Phản hồi thông tin Báo Thanh tra phản ánh liên quan việc cung cấp nước sinh hoạt
Thông tin Ngành - Địa phương
Phản hồi thông tin Báo Thanh tra phản ánh liên quan việc cung cấp nước sinh hoạt (25/10/2023)
Sở Nông nghiệp và PTNT vừa có văn bản phản hồi thông tin Báo Thanh tra phản ánh liên quan việc cung cấp nước sinh hoạt tại Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân.

Theo đó, ngày 18/10/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với UBND huyện Đồng Xuân kiểm tra, đánh giá và đề xuất giải pháp khắc phục việc cấp nước tại Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân; trên cơ sở nội dung làm việc, Sở Nông nghiệp và PTNT cho biết: Quá trình đầu tư và hiện trạng công trình cấp nước thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3 được thực hiện đầu tư qua 02 giai đoạn, từ nguồn vốn Chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT. Giai đoạn 1 đầu tư nhà máy nước với công suất khai thác nguồn nước sông Kỳ Lộ Qnguồn = 381,62 m3 /ngày.đêm (thông qua 02 giếng thu nước mặt); cấp nước sinh hoạt cho 440 hộ dân thôn Thạnh Đức; giá trị đầu tư hệ thống cấp nước tập trung khoảng 3,4 tỷ đồng; công trình đi vào hoạt động năm 2009. Giai đoạn 2 thực hiện đầu tư năm 2011; đầu tư bổ sung các hạng mục để đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho 1.648 người/392 hộ dân thôn Phú Xuân A hiện tại và dự kiến cho khoảng 1.961 nhân khẩu của 02 thôn vào năm 2025, giá trị đầu tư khoảng 2,5 tỷ đồng.

Hiện nhà máy đang hoạt động với công suất trung bình khoảng 350m3 /ngày.đêm để cung cấp nước sinh hoạt cho 450 hộ dân ở 02 thôn Thạnh Đức 2 và Phú Xuân A (Thôn Thạnh Đức: 363 hộ; thôn Phú Xuân A: 87 hộ). Công trình qua thời gian dài sử dụng đến nay một số thiết bị như máy bơm nước, thiết bị xử lý nước, đường ống và công nghệ của nhà máy đã xuống cấp nên thường xuyên hư hỏng. Mặc dù trong thời gian qua, Trung tâm Nước sạch và VSMTNT đã cố gắng khắc phục các thiết bị hư hỏng để cấp nước sinh hoạt ổn định cho người dân như thay mới các máy bơm nước, sửa chữa bể lọc, thay mới một số van điều tiết hệ thống xử lý, khắc phục các tuyến ống cuối tuyến nhưng do nguồn thu tiền sử dụng nước chỉ đủ chi phí vận hành, không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng và khắc phục triệt để các hư hỏng nên chất lượng nguồn nước nhiều lúc chưa đảm bảo theo công suất và chất lượng theo Hồ sơ thiết kế, nhất là vào các tháng mùa mưa (những cơn mùa đầu mùa) thường nước sông có độ đục rất cao, nên nguồn nước xử lý qua hệ thống lọc chưa đảm bảo độ trong và có màu hơi ngà; trong những ngày mưa lớn cuối tháng 9 vừa qua nước sông Kỳ Lộ có độ đục quá cao nên nguồn nước của nhà máy qua xử lý vẫn còn ngà đục theo phản ảnh của người dân và Báo Thanh tra đã phản ảnh.

Sau khi phát hiện nguồn nước qua lọc chưa đảm bảo, đơn vị quản lý đã kịp thời khắc phục việc xử lý nguồn nước và nguồn nước đầu ra đã trong và cấp nước trở lại bình thường cho người dân.

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT, các giải pháp khắc phục trước mắt để việc cấp nước sạch thường xuyên, liên tục, giúp người dân có nguồn nước sinh hoạt sử dụng ổn định, đảm bảo chất lượng, đề nghị Trung tâm Nước sạch và VSMTNT chủ động bố trí nguồn vốn hoặc huy động các nguồn lực hợp pháp khác để kịp thời khắc phục các thiết bị hư hỏng để đảm bảo cấp nước liên tục và đảm bảo chất lượng. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng nguồn nước cấp cho người dân để có giải pháp xử lý kịp thời. Các giải pháp lâu dài, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 08/02/2023 về việc Đầu tư, nâng cấp công trình cấp nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (trong đó, có kế hoạch nâng cấp công trình cấp nước thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3, với tổng mức đầu tư 4.393 triệu đồng). Trong thời gian đến, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và VSMTNT khẩn trương xây dựng Phượng án cho thuê quyền khai thác công trình, kêu gọi nguồn vốn ngoài ngân sách để kịp thời đầu tư, nâng cấp mở rộng công trình cấp nước thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân theo quy định của Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.

Trước đó, UBND huyện Đông Xuân đã có báo cáo 504/BC-UBND ngày 17/10/2023, báo cáo UBND tỉnh về nội dung Báo Thanh tra đưa tin vấn đề nước sạch khiến người dân bức xúc. UBND huyện đã tổ chức kiểm tra tình hình chất lượng nước sinh hoạt tại các hộ dân trên địa bàn thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3 do Trạm cấp nước sinh hoạt tập trung cung cấp. Qua kiểm tra cho thấy nước sinh hoạt của người dân đang sử dụng không mùi nhưng vẫn còn màu trắng đục. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND xã hướng dẫn người dân tạm thời sử dụng nước của công trình để phục vụ các sinh hoạt khác trong gia đình.

 

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: