Tạm hoãn việc xét tuyển viên chức Trung tâm Truyền thông thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2021
Thông tin - Thông Báo
Tạm hoãn việc xét tuyển viên chức Trung tâm Truyền thông thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2021 (16/07/2021)
Văn phòng UBND tỉnh đang triển khai thực hiện việc xét tuyển viên chức Trung tâm Truyền thông năm 2021 theo Kế hoạch số 346/KH-VPUBND ngày 09/6/2021 và Thông báo số 347/TB-VPUBND ngày 09/6/2021 của Văn phòng UBND tỉnh. Hiện tại đã thực hiện việc xét tuyển Vòng 1 kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển. Theo kế hoạch việc tổ chức xét tuyển Vòng 2 để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm bằng hình thức phỏng vấn sẽ do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên tổ chức. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh hiện đang diễn biến rất phức tạp, ngày 14/7/2021 Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Thông báo số 86/TB-STTTT về việc tạm hoãn việc thực hiện xét tuyển viên chức đến khi có thông báo mới.Nay Văn phòng UBND tỉnh thông báo tạm hoãn việc tổ chức xét tuyển Vòng 2 đến khi Sở Thông tin và Truyền thông có thông báo mới tiếp tục thực hiện việc xét tuyển viên chức.
Tin đã đưa

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: