Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đá VLXD thông thường thôn Tân Lập, xã An Thọ, huyện Tuy An.
Thông tin - Thông Báo
Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đá VLXD thông thường thôn Tân Lập, xã An Thọ, huyện Tuy An. (10/09/2015)

 

Ngày 04 tháng 8 năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ đ nghị cp Giy phép thăm dò khoáng sn mỏ đá VLXD thông thường thôn Tân Lập, xã An Thọ, huyện Tuy An của Công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa Đường bộ Phú Yên;

Căn cứ Khoản 1 Điều 35 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ; ngày 06 tháng 8 năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 175/TB-STNMT công khai tên đơn vị, loại khoáng sản, vị trí đề nghị cấp Giấy phép thăm dò tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường và trang thông tin điện tử của UBND Tỉnh, thời gian lựa chọn đến hết nệày 05 tháng 9 năm 2015; đến hết ngày 05 tháng 9 năm 2015, ngoài Công ty C phần Quản lý và Sửa chữa Đường bộ Phú Yên không có tổ chức, cá nhân nào khác nộp hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản tại vị trí này.

Căn cứ khoản 1 Điều 13 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định việc lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả lựa chọn đơn vị để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đá VLXD thông thường thôn Tân Lập, xã An Thọ, huyện Tuy An như sau:

1.Tên đơn vị: Công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa Đường bộ Phú Yên; trụ sở chính tại số 83 Lê Trung Kiên, Phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

2.Loại khoáng sản: Đá VLXD thông thường.

3.Vị trí, diện tích: 4,0 ha được giới hạn bởi các điểm khép góc 1, 2, 3, 4 có tọa độ theo hệ toạ độ VN-2000, kinh tuyến trục 108° 30’, múi chiếu 3°, cụ thể như sau:

 

Điểm

góc

Toạ độ

Điểm

góc

Toạ độ

X(m)

Y(m)

X(m)

Y(m)

1

1459.176,75

579.247,64

3

1459.019,24

579.400,30

2

1459.122,51

579.434,14

4

1458.898,95

579.139,16

 

4.Việc tổ chức thẩm định, trình cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại vị trí trên được Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo quy định hiện hành.

Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo để Công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa Đường bộ Phú Yên biết.

 

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: