Thông báo về việc lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản mỏ đá VLXD thông thường thôn Tân Lập, xã An Thọ, huyện Tuy An.
Thông tin - Thông Báo
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản mỏ đá VLXD thông thường thôn Tân Lập, xã An Thọ, huyện Tuy An. (10/08/2015)

 

Căn cứ Luật Khoáng sản năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Phú Yên về việc Về việc phê duyệt danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Ngày 04 tháng 8 năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đá VLXD thông thường thôn Tân Lập, xã An Thọ, huyện Tuy An của Công ty Cổ phần Quản lý và Sửa chữa Đường bộ Phú Yên;

Căn cứ Khoản 1 Điều 35 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản tại mỏ đá VLXD thông thường thôn Tân Lập, xã An Thọ, huyện Tuy An kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2015 với nội dung sau:

1. Thông tin về khu vực thăm dò.

Tên mỏ, vị trí

Loại khoáng sản

Diện tích (ha)

Tọa độ các điểm khép góc (Hệ tọa độ VN-2000 kinh tuyến trục 108030’ múi chiếu 30)

Ghi chú

Điểm góc

X (m)

Y (m)

Mỏ đá VLXD thông thường thôn Tân Lập, xã An Thọ, huyện Tuy An

Đá VLXD thông thường

4,0

1

1459.176,75

579.247,64

 

2

1459.122,51

579.434,14

3

1459.019,24

579.400,30

4

1458.898,95

579.139,16

2. Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện hoạt động khoáng sản theo quy định tại Điều 34 Luật Khoáng sản năm 2010 nếu có nguyện vọng thăm dò khoáng sản tại mỏ đá VLXD thông thường thôn Tân Lập, xã An Thọ, huyện Tuy An thì lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò nộp về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 05 tháng 9 năm 2015 để được xem xét, lựa chọn theo quy định.

(Đến thời điểm hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đá VLXD thông thường thôn Tân Lập, xã An Thọ, huyện Tuy An của Công ty Cổ phần Quản lý và Sửa chữa Đường bộ Phú Yên)

Kết thúc thời gian thông báo nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp và tiến hành lựa chọn các tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại mỏ đá VLXD thông thường thôn Tân Lập, xã An Thọ, huyện Tuy An theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ.

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo./.

 

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: