UBND tỉnh giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Lê Thị Mỹ Hiền
Thông tin kết quả giải quyết khiếu nại của công dân
UBND tỉnh giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Lê Thị Mỹ Hiền (16/12/2020)
UBND tỉnh vừa có Quyết định về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Lê Thị Mỹ Hiền.

Theo đó, UBND tỉnh giao Chánh Thanh tra tỉnh tiến hành xác minh làm rõ nội dung đơn khiếu nại đề ngày 27/11/2020 của bà Lê Thị Mỹ Hiền khiếu nại Quyết định số 1871/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Mỹ Hiền (lần đầu); báo cáo kết quả xác minh và đề xuất hướng xử lý nội dung khiếu nại nêu trên với Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, dự thảo Quyết định giải quyết khiếu nại gửi UBND tỉnh.Thời gian xác minh là 30 ngày kể từ ngày ký Quyết định này.

Vĩnh Ái

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: