UBND tỉnh giải quyết nội dung khiếu nại của bà Lê Thị Chinh
Thông tin kết quả giải quyết khiếu nại của công dân
UBND tỉnh giải quyết nội dung khiếu nại của bà Lê Thị Chinh (18/12/2020)
UBND tỉnh vừa có công văn giải quyết nội dung khiếu nại của bà Lê Thị Chinh về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND thị xã Đông Hòa căn cứ ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 799/BC-STNMT ngày 03/12/2020 để triển khai thực hiện công tác thu hồi và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn UBND thị xã Đông Hòa thực hiện, báo cáo UBND tỉnh biết kết quả.

Vĩnh Ái

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: