UBND tỉnh trả lời đơn của bà Huỳnh Thị Quyên
Thông tin kết quả giải quyết khiếu nại của công dân
UBND tỉnh trả lời đơn của bà Huỳnh Thị Quyên (22/12/2020)
UBND tỉnh vừa có Công văn trả lời đơn của bà Huỳnh Thị Quyên. Trú tại: Thôn Vịnh Hòa, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu.

Trước đó, UBND tỉnh nhận được đơn khiếu nại đề ngày 30/11/2020 của bà Quyên khiếu nại Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND thị xã Sông Cầu về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CN991747 đã cấp cho bà Huỳnh Thị Quyên vào ngày 31/01/2019. Qua xem xét nội dung đơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Việc bà Quyên khiếu nại Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 đã được Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu giải quyết khiếu nại lần 1 tại Quyết định số 2777/QĐ-UBND ngày 26/10/2020. Do đó, căn cứ quy định về khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Điều 33, Luật khiếu nại năm 2011, UBND tỉnh hướng dẫn bà Huỳnh Thị Quyên nếu không đồng ý với Quyết định số 2777/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 thì đề nghị Bà có đơn ghi rõ nội dung kèm theo tài liệu có liên quan gửi đến UBND tỉnh hoặc Tòa án để được xem xét giải quyết theo quy định.

Vĩnh Ái

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: