Quyết định giải quyết đơn khiếu nại (lần 2) của ông Ngô Minh Trường
Thông tin kết quả giải quyết khiếu nại của công dân
Quyết định giải quyết đơn khiếu nại (lần 2) của ông Ngô Minh Trường (27/05/2021)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngô Minh Trường, địa chỉ thường trú tại đường Trần Suyền, phường 9, thành phố Tuy Hòa (Lần 2).

Theo đó, ni dung khiếu ni và kết qu gii quyết ca Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa như sau: Ngày 01/11/2019, ông Ngô Minh Trường có đơn khiếu nại gửi UBND thành phố Tuy Hòa, yêu cầu bồi thường phần diện tích đất 242,1m2 bị ảnh hưởng bởi Dự án đầu tư xây dựng Cầu Sông Chùa trên Quốc lộ 1A (cũ). Ngày 11/11/2019, Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa ban hành Quyết định số 5658/QĐ-UBND giao Phòng Tài nguyên và Môi trường xác minh nội dung khiếu nại. Ngày 27/02/2020, Phòng Tài nguyên và Môi trường có Báo cáo số 20/BC-TNMT báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại của ông Trường cho Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa. Trên cơ sở đó, ngày 03/9/2020 Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa ban hành Quyết định số 3362/QĐ-UBND về việc giải quyết, không công nhận nội dung khiếu nại của ông Trường.

Không đồng ý kết quả giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa, ông Trường có đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh thụ lý theo thẩm quyền và giao Chánh Thanh tra tỉnh thẩm tra xác minh.

Sau khi có kết quả xác minh, UBND tỉnh kết luận như sau: Gia đình ông Trường chỉ có quyền sử dụng hợp pháp diện tích 150m2, thuộc thửa đất số 444, tờ bản đồ địa chính 304-A, còn phần diện tích 242,1m2 mà ông Trường đang khiếu nại là đất do ông Trường lấn, chiếm tại thửa số 448, tờ bản đồ 304-Alà đất sản xuất nông nghiệp bấp bênh ven sông do UBND xã Bình Ngọc quản lý, không nằm trong phần đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của hộ ông Trường.Vì vậy, căn cứ Khoản 4 Điều 12 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, quy định:“Đối với phần diện tích đất nhiều hơn diện tích đất ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất mà diện tích đất nhiều hơn là do hành vi lấn, chiếm mà có thì không được bồi thường về đất”, thì việc UBND thành phố Tuy Hòa không bồi thường đối với diện tích đất 242,1m2 là có căn cứ pháp luật. Việc ông Ngô Minh Trường yêu cầu UBND thành phố Tuy Hòa xem xét bồi thường diện tích đất nói trên cho gia đình ông là không có cơ sở.

Từ những cơ sở nêu trên, UBND tỉnh quyết định công nhận và giữ nguyên nội dung Quyết định số 3362/QĐ-UBND ngày 03/9/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Ngô Minh Trường. Vì có cơ sở pháp luật.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu ông Ngô Minh Trường không đồng ý với giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh thì ông Ngô Minh Trường có quyền khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: