Giải quyết đơn khiếu nại lần 2 của bà Phạm Thị Mùi Trú tại khu phố Định Thọ 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa
Thông tin kết quả giải quyết khiếu nại của công dân
Giải quyết đơn khiếu nại lần 2 của bà Phạm Thị Mùi Trú tại khu phố Định Thọ 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa (23/08/2022)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Mùi Trú tại khu phố Định Thọ 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên (lần 2).

Theo đó, nội dung khiếu nại như sau: Tại biên bản làm việc với Tổ xác minh Thanh tra tỉnh ngày 20/5/2022, bà Phạm Thị Mùi trình bày nội dung khiếu nại (lần 2): “Tôi không đồng ý với nội dung Quyết định giải quyết khiếu nại số 1968/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa (lần đầu) nên tiếp tục khiếu nại gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu được giải quyết bố trí 01 lô đất tái định cư cho gia đình tôi vì diện tích đất ở sau khi bị Nhà nước thu hồi còn lại 30m2, không đủ điều kiện để ở theo quy định của UBND tỉnh. Ngoài nội dung khiếu nại lần 2 như đã nêu trên, tôi không khiếu nại, yêu cầu nào khác.”

Ngày 22/4/2022, Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa ban hành Quyết định số 1968/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) của bà Phạm Thị Mùi với nội dung: “Giữ nguyên Quyết định thu hồi đất đối với hộ bà Phạm Thị Mùi theo Quyết định số 5829/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND huyện Phú Hòa và Quyết định chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đối với hộ bà Phạm Thị Mùi theo Quyết định số 5849/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND huyện Phú Hòa. Không chấp nhận yêu cầu được bố trí 01 lô đất tái định cư theo quy định của bà Phạm Thị Mùi”.

Qua kết quả thẩm tra, xác minh của cơ quan chức năng, UBND tỉnh kết luận như sau:

Năm 1993, hộ bà Phạm Thị Mùi được nhà nước cân đối giao đất theo Nghị định 64-CP của Chính phủ tại thửa đất số 928, tờ bản đồ số 371-A, diện tích 759m2 (trong đó 150m2 đất ODT, 609m2 đất BHK), đại diện hộ gia đình là ông Phan Kim Chi (chồng bà Mùi) đứng tên trong hồ sơ địa chính do UBND thị trấn Phú Hòa quản lý, đến năm 2003 ông Chi chết nhưng bà Mùi và các con chưa lập thủ tục để thừa kế quyền sử dụng đối với thửa đất nêu trên. Do đó, việc UBND huyện Phú Hòa ban hành quyết định thu hồi đất của bà Phạm Thị Mùi là chưa đúng đối tượng vì còn có các con đồng quyền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất: “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất chung có đồng quyền sử dụng đất, khi Nhà nước thu hồi đất được bồi thường theo diện tích đất thuộc quyền sử dụng; nếu không có giấy tờ xác định diện tích đất thuộc quyền sử dụng riêng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì bồi thường chung cho các đối tượng có đồng quyền sử dụng đất”. Việc bà Mùi có đơn khiếu nại Quyết định số 5829/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND huyện Phú Hòa nhưng chưa được các con ủy quyền, do đó chưa đảm bảo tư cách pháp lý của bà Mùi để phát sinh khiếu nại.

Từ những nhận định và căn cứ trên, UBND tỉnh quyết định hủy Quyết định số 1968/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Mùi (lần đầu). Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa giải quyết lại khiếu nại của bà Phạm Thị Mùi theo đúng quy định của pháp luật. Trong thời hạn theo quy định pháp luật, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu bà Phạm Thị Mùi không đồng ý với giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh thì bà Phạm Thị Mùi có quyền khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

 Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: