Chuyển đơn của tập thể giáo viên hợp đồng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở huyện Phú Hòa
Thông tin kết quả giải quyết khiếu nại của công dân
Chuyển đơn của tập thể giáo viên hợp đồng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở huyện Phú Hòa (20/01/2020)
Theo đó, UBND tỉnh nhận được đơn của tập thể giáo viên hợp đồng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở huyện Phú Hòa (đơn do Văn phòng Tỉnh ủy chuyển).

Qua xem xét nội dung đơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chuyển đơn của tập thể giáo viên hợp đồng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở huyện Phú Hòa để UBND huyện Phú Hòa xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật, có văn bản trả lời cho công dân và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong tháng 02/2020.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: