Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án trang trại phong điện HBRE An Thọ - giai đoạn 1
Doanh nghiệp
Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án trang trại phong điện HBRE An Thọ - giai đoạn 1 (19/11/2021)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án trang trại phong điện HBRE An Thọ - giai đoạn 1; đồng thời với chấp thuận Nhà đầu tư là Công ty Cổ phần HBRE Phú Yên, có trụ sở chính số 246A Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng Nhà máy điện gió với công suất 200MW, sản lượng điện thương phẩm hàng năm ước tính là 698,59GWh; phát huy nguồn năng lượng tái tạo, đáp ứng sự thiếu hụt điện năng trong quá trình phát triển công nghiệp hóa đất nước, góp phần bảo vệ môi trường; đồng thời, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân địa phương, đóng góp vào ngân sách Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quy mô dự án gồm: Diện tích đất sử dụng khoảng 96,4ha; trong đó diện tích sử dụng đất có thời hạn khoảng 40ha, diện tích sử dụng đất tạm thời khoảng 56,4ha. Đầu tư xây dựng Nhà máy điện gió với tổng công suất thiết kế 200MW, bao gồm 48 trụ tuabin gió. Xây dựng và lắp đặt 48 tuabin gió; Trạm biến áp - nhà điều hành; đường dây 220kV và ngăn lộ đường dây 220kV tại Trạm biến áp 220kV Tuy Hòa; đường quản lý vận hành và các hạng mục phụ trợ khác.

Dự án trang trại phong điện HBRE An Thọ - giai đoạn 1 được thực hiện tại các xã: An Thọ, An Hiệp và An Lĩnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên với tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 4.956 tỷ đồng, thời hạn hoạt động của dự án 50 năm kể từ ngày Nhà đầu tư được quyết định cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Dự án được hoàn tất các thủ tục đầu tư và đầu tư hoàn thành, đưa dự án vào vận hành đến tháng 6/2022.

Đối với các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng cho Nhà đầu tư thực hiện theo quy định pháp luật đất đai, theo quy định của pháp luật về đầu tư; nội dung ưu đãi về thuế đối với từng loại ưu đãi đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luậtvề thuế.

Nhà đầu tư có trách nhiệm liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn thực hiện hoàn tất thủ tục ký quỹ đầu tư theo quy định. Liên hệ với Sở Nông nghiệp và PTNT để được hướng dẫn thực hiện hoàn tất thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và trồng rừng thay thế theo quy định. Liên hệ UBND huyện Tuy An để đăng ký, cập nhật dự án vào quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất hàng năm và được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất để thực hiện dự án theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013. Liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Tuy An để được hướng dẫn hoàn tất các thủ tục đất đai, môi trường, xây dựng, đấu nối hệ thống điện và đấu nối giao thông theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Nhà đầu tư phải xin ý kiến của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về chấp thuận chiều cao tĩnhkhông của cột và tuabin gió (theo quy định tại Nghị định số 32/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ Quy định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời Việt Nam). Tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cho UBND huyện Tuy An để chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dự án. Đồng thười, thực hiện đúng các quy định của Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Lâm nghiệp, Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan; chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung đề nghị quyết định chủ trương đầu tư; triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định và nội dung đã cam kết tại Văn bản ngày 30/7/2021.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về kết quả thẩm định và nội dung đề xuất; thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án của Nhà đầu tư; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc (nếu có), đảm bảo Nhà đầu tư triển khai đúng tiến độ cam kết.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án của Nhà đầu tư; kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc (nếu có).

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: