Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021
UBND Tỉnh
Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021 (12/03/2019)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Chủ tịch

Phạm Đại Dương

 

Phó Chủ tịch Thường trực

Nguyễn Chí Hiến

Phó Chủ tịch

Trần Hữu Thế

Phó Chủ tịch

Phan Đình Phùng

 

 

DANH SÁCH CÁC ỦY VIÊN UBND TỈNH, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

1. Ông Ngô Đình Thiện, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

2. Ông Võ Cao Phi, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

3. Ông Võ Đức Thơ, Giám đốc Sở Nội vụ;

4. Ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

5. Ông Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế;

6. Ông Phạm Văn Hổ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

7. Ông Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

8. Ông Phan Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh;

9. Ông Nguyễn Công Danh, Chánh Thanh tra tỉnh.

10. Ông Phạm Văn Cường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

11. Ông Nguyễn Thành Trí, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải;

12. Ông Nguyễn Phất, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;

13. Ông Lê Văn Thìn, Giám đốc Sở Tư pháp;

14. Ông Nguyễn Duy Dương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

15. Bà Đỗ Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Ngoại vụ;

16. Ông Phạm Văn Bảy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch;

17. Ông Lê Thanh Đồng, Giám đốc Sở Tài chính.