Toàn bộ văn bản
Cơ quan ban hành
HĐND Tỉnh
UBND Tỉnh
Chủ Tịch UBND Tỉnh
VP UBND Tỉnh
Phân loại văn bản
Kế hoạch
Kết luận
Hướng dẫn
Nghị quyết
Quyết định QPPL
QĐ của UBND
QĐ của CT UBND
Chỉ thị
Thông báo
Báo cáo
Công văn
Văn bản khác
Chương trình
Quyết định
Chỉ thị QPPL
Công điện
Văn bản chỉ đạo điều hành
Từ khoá tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp gốc
1 57/2014/QĐ-UBND

 

Về việc quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và
tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

57_2014_QĐ_UBND.doc
2 40 /KH-UBND

 

Tổ chức đào tạo cán bộ Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở khóa VII năm học (2018 – 2019)
 

40_KH_UBND_2018.doc
3 41 /KH-UBND

 

Triển khai thực hiện Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành  Nông nghiệp, giai đoạn 2017-2020
 

41_KH_UBND_2018.doc
4 113 /TB-UBND

 

Kết luận của đồng chí Hoàng Văn Trà - Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên năm 2018
 
 

113_TB_UBND_2018.doc
5 115/TB-UBND

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Nguyễn Chí Hiến tại cuộc họp về  Tổng kết công tác đấu giá QSDĐ năm 2017 và kế hoạch triển khai năm 2018

115_TB_UBND_2018.doc
6 374 /QĐ-UBND

 

Về việc khen thưởng thành tích năm 2017 cho các tập thể và cá nhân thuộc Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên
 
 

374_QĐ_UBND_2018.doc
7 375/QĐ-UBND

 

Về việc mở lớp đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở khóa VII, năm học (2018- 2019)
 

375_QĐ_UBND_2018.doc
8 376 /QĐ-UBND

 

V/v Phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất nhà 183 Lê Thánh Tôn, Phường 3, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
 

376_QĐ_UBND_2018.doc
9 833/UBND-KT

 

V/v Tăng cường các biện pháp phòng, chống Cúm gia cầm, ngăn chặn vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút nguy hiểm khác

833_CV_UBND_2018.doc
10 37/KH-UBND

 

Thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý đến năm 2021” trên địa bàn tỉnh Phú Yên

37_KH_UBND_2018.doc
Xem: Tổng số: 13065 mẫu tin. Xem trang: