Toàn bộ văn bản
Cơ quan ban hành
HĐND Tỉnh
UBND Tỉnh
Chủ Tịch UBND Tỉnh
VP UBND Tỉnh
Phân loại văn bản
Kế hoạch
Kết luận
Hướng dẫn
Nghị quyết
Quyết định QPPL
QĐ của UBND
QĐ của CT UBND
Chỉ thị
Thông báo
Báo cáo
Công văn
Văn bản khác
Chương trình
Quyết định
Chỉ thị QPPL
Công điện
Văn bản chỉ đạo điều hành
Từ khoá tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp gốc
1 2671/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt danh sách chủ tàu cá đủ điều kiện vay vốn theo các Nghị định của Chính phủ: số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 và số 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 về một số chính sách phát triển thuỷ sản (Đợt 03/2016).

2671_QD_UBND_2016.doc
2 5650 /UBND-TH

V/v Uỷ quyền đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh xử lý công việc của UBND tỉnh.

5650_CV_UBND_2017.doc
3 690 /TB-UBND

 

V/v Chủ trương thực hiện nhiệm vụ Điều tra, đánh giá hiện trạng và đề 
xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn công nghiệp trên địa bàn tỉnh

690_TB_UBND_2017.DOC
4 2018/QĐ-UBND

 

Về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản đá VLXD thông thường trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đá VLXD thông thường thôn Phú Giang, xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên”. (Trữ lượng tính đến tháng 7 năm 2017)
 
 

2018_QĐ_UBND_2017.doc
5 2017 /QĐ-UBND

 

QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ (Điều chỉnh)

2017_QĐ_UBND_2017.doc
6 691 /TB-UBND

 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra và làm việc với UBND huyện Đông Hòa về triển khai một số công trình hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện
 

691_TB_UBND_2017.doc
7 2014 /QĐ-UBND

 

Về việc thành lập Đoàn thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020 trong năm 2016 – 2017 đối với 05 huyện trên địa bàn tỉnh
 

2014_QĐ_UBND_2017.doc
8 2008 /QĐ-UBND

 

Phê duyệt Hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất thuộc Ô phố L tại khu tái định cư phục vụ Dự án đô thị mới Nam Tuy Hòa
 

2008_QĐ_UBND_2017.doc
9 2016 /QĐ-UBND

 

Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2012-2017
 

2016_QĐ_UBND_2017.doc
10 2011 /QĐ-UBND

 

QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
(Điều chỉnh)
 

2011_QĐ_UBND_2017.doc
Xem: Tổng số: 12006 mẫu tin. Xem trang: