Trả lời công dân
UBND tỉnh thụ lý đơn của vợ chồng ông Nguyễn Xuân Biều và bà Nguyễn Thị Duân (12/07/2018)
UBND tỉnh nhận được đơn khiếu nại đề ngày 07/7/2018 của vợ chồng ông Nguyễn Xuân Biều và bà Nguyễn Thị Duân, trú tại: khu phố 8, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh.

Nội dung đơn: Khiếu nại Công văn số 423/UBND ngày 14/5/2018 của UBND huyện Sông Hinh và đề nghị làm rõ những vấn đề có liên quan đến trình tự, thủ tục  công chứng, chứng thực Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (giữa vợ chồng ông, bà với vợ chồng ông Nguyễn Xuân Văn và bà Đặng Thị Thắm) của UBND thị trấn Hai Riêng.

Qua xem xét nội dung đơn, ngày 11/7, UBND tỉnh có Công văn số 3812/UBND-NC chuyển đơn của vợ chồng ông Biều và bà Duân để Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định pháp luật, có văn bản trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh.

UBND tỉnh đề nghị vợ chồng ông Biều và bà Duân liên hệ UBND huyện Sông Hinh để biết thông tin, kết quả giải quyết./.

BBT