Trả lời công dân
UBND tỉnh thụ lý đơn của bà Đặng Thị Thủy (14/06/2018)
Ngày 13/5, UBND tỉnh có Công văn số 3232/UBND-NC yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa kiểm tra, giải quyết đơn của bà Đặng Thị Thủy, địa chỉ thôn Vinh Ba, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa.

Cụ thể; UBND tỉnh có nhận đơn đề ngày 05/6/2018 của bà Đặng Thị Thủy cho biết năm 1991 bà được cha là ông Đặng Xuân Mai giao quyền quản lý sử dụng đất với diện tích là 2090m2 (là đất nhà nước giao cho cha bà). Năm 2007, bà Thủy được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với 225m2 trong tổng diện tích 2090m2. Phần diện tích còn lại gia đình bà đã nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận từ năm 2016 nhưng không được giải quyết, đến năm 2018, UBND xã Hòa Đồng thông báo cho thuê và đấu giá đất mà gia đình bà đang quản lý sử dụng từ năm 1991 đến nay. Bà Thủy đề nghị UBND tỉnh can thiệp để cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng phần diện tích đất còn lại cho gia đình bà (gia đình bà là gia đình có công cách mạng, cha bà là thương binh).

Qua xem xét nội dung đơn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa chỉ đạo kiểm tra, giải quyết đơn của bà Đặng Thị Thủy theo đúng quy định pháp luật, đồng thời có văn bản trả lời cho công dân và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 05/7/2018./.

                                                                                                                                                                                     BBT                 

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: