Các tin khác
Thực hiện niêm yết bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết (22/05/2018)
Văn phòng UBND tỉnh vừa có Công văn yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện niêm yết bộ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết.

Qua theo dõi công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC, cho thấy đa số các địa phương đã thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai đầy đủ, rõ ràng bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp mình, bước đầu đã đáp ứng được nhu cầu của người dân trong việc tìm hiểu, thực hiện TTHC. Bên cạnh đó, vẫn còn một số địa phương chưa thực hiện tốt việc niêm yết TTHC như: niêm yết không đầy đủ các TTHC do Chủ tịch UBND tỉnh công bố; niêm yết TTHC hết hiệu lực, thiếu địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; niêm yết TTHC chung với niêm yết một số văn bản hành chính khác...

Để khắc phục những tồn tại nêu trên và nâng cao hơn nữa hiệu quả của việc niêm yết công khai, minh bạch TTHC; Văn phòng UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên cập nhật thông tin về quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh đã được đăng tải công khai tại mục Quyết định công bố/Phú Yên trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC (địa chỉ http://csdl.thutuchanhchinh.vn) để tránh niêm yết TTHC hết hiệu lực, không còn phù hợp.

Đồng thời, thực hiện niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại trụ sở đơn vị. Đối với các địa phương đã có trang thông tin điện tử thì thực hiện đăng tải toàn bộ TTHC lên trang thông tin điện tử hoặc tạo đường dẫn kết nối với TTHC đã được đăng tải tại Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp có thể tìm hiểu, sử dụng TTHC qua mạng internet.

Mỹ Luận

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: