Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Tăng cường công tác đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi, thủy điện trước mùa mưa lũ năm 2018 (14/06/2018)
Để đảm bảo an toàn các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trong mùa mưa lũ năm 2018, UBND tỉnh vừa có Công văn yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa thủy điện thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 14/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về quản lý bảo đảm an toàn, an ninh hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị và địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ các hồ chứa trên địa bàn, xử lý, khắc phục ngay những công trình, hạng mục công trình hư hỏng có nguy cơ mất an toàn. Đôn đốc các chủ đầu tư xây dựng phương án ứng phó thiên tai trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện. Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình nhằm bo đảm cao trình vượt lũ theo quy định; đối với các hồ chứa chưa hoàn thành phải xây dựng phương án ứng phó thiên tai cho công trình. Rà soát, tổng hợp các công trình có nguy cơ mất an toàn báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai để có phương án xử lý kịp thời.

UBND tỉnh đề nghị Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam; các đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa thủy điện khẩn trương xây dựng phương án ứng phó thiên tai trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương rà soát ngay các vùng ở hạ du hồ chứa tập trung đông dân cư, khu sản xuất, …có nguy cơ ngập lụt, chuẩn bị phương án cảnh báo cho nhân dân biết để sn sàng ứng phó khi xả lũ. Chủ động trang bị các loại thiết bị, vật tư, nhân lực dự phòng nhằm thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”.

Đối với các hồ chứa xung yếu phải xây dựng phương án tích nước hợp lý để đảm bảo chống hạn, an toàn công trình và dân cư vùng hạ du. Các công trình có nguy cơ mất an toàn phải báo cáo ngay về Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh để có phương án xử lý kịp thời.

Tổ chức trực ban thường xuyên, theo dõi diễn biến thời tiết, nắm bắt tình hình mưa, bão trên lưu vực hồ để dự báo dòng chảy đến. Khi có mưa lớn, bão phải tổ chức quan trắc mực nước hồ và lưu lượng đến hồ để chủ động ứng phó và có phương án vận hành hồ hợp lý; đồng thời cử cán bộ thường trực tại công trình nhằm sớm phát hiện và xử lý ngay giờ đầu khi có sự cố xảy ra.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính rà soát, chủ động, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp các đập, hồ chứa nước đã xảy ra sự cố trong mùa mưa lũ năm 2017 và các hồ chứa xung yếu nhằm đảm bảo an toàn công trình, dân cư vùng hạ du và tích nước phục vụ sản xuất.

Mỹ Luận

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: