Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Phú Yên: Thực hiện nhiều giải pháp trong cải cách hành chính (14/06/2018)
Thời gian qua, UBND tỉnh đã có nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác cải cách hành chính (CCHC) để nâng cao chất lượng quản lý, điều hành; phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; qua đó góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

 

Người dân xã Sơn Giang (huyện Sông Hinh) tìm hiểu các thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại trụ sở xã

Trong năm 2017, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp đổi mới và nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính. Đã hoàn thành 37/42 nhiệm vụ theo kế hoạch, từng bước xây dựng nền hành chính của tỉnh theo hướng điện tử, cung cấp dịch vụ hành chính công cho người dân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tuy nhiên, theo kết quả đánh giá, điểm chỉ số CCHC năm 2017 của tỉnh đạt 72,96 điểm, xếp hạng 54/63 tỉnh, thành phố (năm 2016 đạt 75,48 điểm, xếp hạng 20/63 tỉnh, thành phố).

Theo UBND tỉnh, nguyên nhân chỉ số CCHC giảm điểm là do một số người đứng đầu đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác CCHC, phương thức lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền về CCHC chậm đổi mới so với yêu cầu thực tế, hồ sơ giải quyết TTHC trễ hẹn còn cao, công tác niêm yết TTHC chưa đầy đủ, việc công bố TTHC chưa kịp thời, một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao… 

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế, trước những khó khăn, hạn chế trên, tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp khắc phục. Trong đó tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai các giải pháp khắc phục các hạn chế, yếu kém của năm 2017; thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định của Chính phủ; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp thực hiện mô hình hẹn giờ giao dịch hành chính; sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích; thường xuyên tổ chức giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lưu động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và giải quyết các thủ tục hành chính; niêm yết công khai đầy đủ bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại trụ sở và trên cổng thông tin của đơn vị; thực hiện kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản từ cấp tỉnh đến cấp xã, đảm bảo 100% tất cả các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã được kết nối liên thông; 100% văn bản được gửi - nhận dưới dạng văn bản điện tử (trừ các văn bản mật); nâng số lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên các lĩnh vực quản lý và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công.

Đồng thời, kiện toàn lại đội ngũ công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, địa phương đảm bảo đáp ứng về trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, để thực hiện việc tiếp nhận và thẩm định hồ sơ ngay tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tránh trường hợp tiếp nhận hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết phải trả lại cho tổ chức, cá nhân. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, kịp thời chấn chỉnh, thay đổi lề lối làm việc, khắc phục kịp thời những phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức trong tiếp nhận và giải quyết TTHC tại cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Thủy Loan

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: