Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Ký kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2018 - 2023 (12/10/2018)
Sáng 12/10, UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2018 - 2023. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phan Quốc Thắng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và đại diện các sở, ngành liên quan tỉnh.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Đình Phùng ký kết Quy chế phối hợp giữa

UBND tỉnh và Liên đoàn lao động tỉnh.

Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh Phú Yên quy định cụ thể mối quan hệ phối hợp công tác giữa hai đơn vị trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND tỉnh có liên quan đến quyền, trách nhiệm của Công Đoàn, gồm: Phối hợp trong việc tham gia xây dựng cơ chế chính sách và tổ chức thực hiện chính sách pháp luật có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ; đảm bảo các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ; phối hợp trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ; phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các hoạt động của tổ chức Công Đoàn có liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh.

Trên cơ sở nội dung quy chế phối hợp, UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình, chủ động sáng tạo trên các lĩnh vực công tác để có sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện. Định kỳ hàng năm xác định rõ các nội dung trọng tâm cần phối hợp và tổ chức hội nghị liên tịch để đánh giá kết quả phối hợp, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác hoạt động, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Hoàng

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: