Thông tin Ngành - Địa phương
Giải quyết vướng mắc trong công tác y tế trường học (12/10/2018)
Sở Y tế vừa có Công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo và các huyện, thị xã, thành phố về việc giải quyết một số nội dung liên quan đến nhân viên y tế trường học trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Theo Công văn Sở Y tế, ngày 12/5/2016, Liên Bộ Y tế và Bộ Giáo dục - Đào tạo đã ban hành Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT quy định về công tác y tế trường học. Theo đó, tại điểm a, khoản 2, điều 8: “Nhân viên y tế trường học phải có trình độ chuyên môn từ y sĩ trung cấp trở lên. Căn cứ điều kiện thực tin tại địa phương, các trường học bố trí nhân viên y tế trường học đáp ứng quy định tại Điều này hoặc ký hợp đồng với Trạm Y tế xã, phường, thị trn hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ hình thức phòng khám đa khoa trở lên đ chăm sóc sức khỏe học sinh. Và nội dung này cũng đã được đưa vào mục tiêu cụ th của Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh Phú n về việc triển khai công tác y tế trường học giai đoạn 2017 - 2020.

Nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc Trạm Y tế ký hợp đồng với các trường học trên địa bàn, ngày 22/3/2017 Sở Y tế đã tổ chức cuộc họp với các cơ quan, đơn vị liên quan bàn giải pháp triển khai thực hiện. Sau khi bàn bạc, thảo luận đã đi đến thống nhất việc ký hợp đồng giữa Trạm Y tế với các trường học trên địa bàn sẽ do 2 đơn vị này chủ động trao đổi, thỏa thuận các nội dung và ký kết hợp đồng trách nhiệm.

Đến ngày 08/5/2017, Sở Y tế đã có Công văn số 981/SYT-NVY chỉ đạo các đơn vị trin khai thực hiện công tác y tế trường học trên địa bàn tỉnh, trong đó hướng dn Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố giao cho Trạm Y tế xã, phường, thị trấn tham mưu trong việc thỏa thuận khối lượng công việc để Trung tâm Y tế ký hợp đồng trách nhiệm đối với các trường học trên địa bàn trong trường hợp không có cán bộ y tế để thực hiện công tác chăm sóc, quản lý sức khỏe học sinh tại trường.

Hiện nay, khối lượng công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao cho Trạm Y tế là quá nhiu so với định mức biên chế của mi Trạm Y tế. Do đó, các Trạm Y tế không thể bố trí nhân lực có mặt thường xuyên tại trường học để thực hiện các hoạt động quản lý, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho học sinh theo yêu cầu của Bảo hiểm xã hội; chỉ có thể hợp đồng trách nhiệm chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh khi xảy ra tai nạn sinh hoạt/bệnh cấp tính, nhà trường báo cho Trạm Y tế biết để phối hợp xử trí.

Ngành Y tế chỉ đồng ý tiếp nhn viên chức y tế trường học (không tiếp nhận hợp đồng) trong trường hợp được Sở Nội vụ giao b sung biên chế tương ứng, vì Ngành Y tế đã xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức y tế năm 2018 trong đó đã sử dụng hết số biên chế còn lại để tuyển dụng.

Sở Y tế đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh t chức cuộc họp có sự tham gia của các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố để giải quyết vướng mắc trong công tác y tế trường học trên địa bàn tỉnh trong thời gian chờ đợi văn bản hướng dẫn cụ th của Trung ương về việc thực hiện các nội dung ký hợp đồng, định mức chi hỗ trợ cho nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, quản lý sức khỏe học sinh cũng như hướng giải quyết cho các nhân viên y tế trường học.

Mỹ Luận

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: